E-sąd

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie, system dostępny na stronie sądu służy do:

wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej
elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych
uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy
weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności

Przejdź na stronę e-Sądu
 

 

Zobacz stopkę...