Komunikat o zmianie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Trzebnicy oraz o godzinach przyjęć interesantów przez Biuro Podawcze w okresie 1-15 maja 2020 r.

K O M U N I K A T

o zmianie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Trzebnicy oraz o godzinach przyjęć interesantów przez Biuro Podawcze w okresie

1-15 maja 2020 r.

 

 

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr A-0210-38/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Trzebnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadzono zmiany w organizacji pracy Sądu Rejonowego w Trzebnicy, tj.:

 

1.     Ograniczenie obecności w budynku będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Trzebnicy wyłącznie do osób będących pracownikami, osób wezwanych lub zawiadomionych albo osób, których obecność jest uzasadniona pełnioną służbą lub koniecznością wykonania prac zleconych przez Dyrektora Sądu;

2.     Ograniczenie obecności w budynku będącym siedzibą I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wyłącznie do osób będących pracownikami, osób wezwanych lub zawiadomionych wraz z osobami im towarzyszącymi albo osób, których obecność jest uzasadniona pełnioną służbą;

3.     Zakaz wstępu do budynków wskazanych w punktach 1. i 2. dla osób, co do których istnieje podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną;

4.     Wyłączenie dla osób, które nie są pracownikami I i II piętra budynku będącego siedzibą Sądu Rejonowego w Trzebnicy;

5.     Zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów w Sekretariatach Wydziałów i Oddziałów na rzecz obsługi telefonicznej lub internetowej;

6.     Ustalenie godzin pracy Sądu Rejonowego w Trzebnicy od godziny 7.30 do godziny 15.30 we wszystkich dniach tygodnia;

7.       Ograniczenie zapoznawanie się przez strony z aktami postępowań do spraw, podlegających rozpoznaniu na rozprawach i posiedzeniach jawnych, które nie zostały odwołane oraz do innych sprawach, gdy jest to konieczne z uwagi na ważny interes publiczny lub prywatny. W przypadku konieczności zapoznania się z aktami, odbywa się to w wyznaczonym miejscu, na parterze budynku, po uprzednim telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu przez strony wraz z uzasadnieniem potrzeby przejrzenia akt;

8.       Odwołanie osobistego przyjmowania stron przez Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu i Przewodniczących Wydziałów;

9.       Ustala się pracę Biura Podawczego w godzinach 7.30 do 16.30, z przerwą od godziny  12.30 do 13.00, przy czym Biuro Podawcze przyjmuje korespondencję adresowaną do Sądu Okręgowego we Wrocławiu lub innych sądów okręgu wrocławskiego.

 

 

Zobacz stopkę...