Komunikat o zniesieniu rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie 4-15 maja 2020

K O M U N I K A T

o zniesieniu rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie 4-15 maja 2020 r.

 

Informujemy, że Zarządzeniem Nr A 0210-38/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Trzebnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r., zniesiono w okresie od 4 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne, z wyjątkiem spraw pilnych.

Wykaz spraw, które odbędą się w wyznaczonych terminach zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Trzebnicy.

Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Trzebnicy. 

 

 

Zobacz stopkę...