Komunikat o zmianie organizacji pracy Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Trzebnicy w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

K O M U N I K A T

O ZMIANIE ORGANIZACJI PRACY BIURA PODAWCZEGO

SĄDU REJONOWEGO W TRZEBNICY

W OKRESIE OD DNIA 25 MARCA 2020 R. DO DNIA 30 KWIETNIA 2020 R.

 

Wobec dalszego rozprzestrzeniania się na terenie kraju wirusa SARS-Cov-2 i ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, uprzejmie informuję, że na podstawie Zarządzenia Nr A-0210-35/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Trzebnicy z dnia 24 marca 2020 r. oraz Zarządzenia Nr A-0210-36/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Trzebnicy z dnia 24 marca 2020 r., od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzono zmiany w organizacji pracy Sądu Rejonowego w Trzebnicy.

Przyjmowanie pism przez Biuro Podawcze zostało ograniczone wyłącznie do:

  1. pism składanych przez Prokuraturę Rejonową w Trzebnicy oraz Komendę Powiatową Policji w Trzebnicy (i podległe jej jednostki),
  2. pism składanych w sprawach, podlegających rozpoznaniu na rozprawach i posiedzeniach jawnych, które nie zostały odwołane, przy czym wyznacza się ich przyjmowanie w godzinach 9.00-12.00;

 

Pozostałe pisma mogą być wniesione za pośrednictwem poczty.

 

 

 

Zobacz stopkę...