Komunikat o zmianie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Trzebnicy w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

K O M U N I K A T

O ZMIANIE ORGANIZACJI PRACY

SĄDU REJONOWEGO W TRZEBNICY

W OKRESIE OD DNIA 25 MARCA 2020 R. DO DNIA 30 KWIETNIA 2020R.

 

Wobec dalszego rozprzestrzeniania się na terenie kraju wirusa SARS-Cov-2 i ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, uprzejmie informuję, że na podstawie Zarządzenia Nr A-0210-35/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Trzebnicy z dnia 24 marca 2020 r. oraz Zarządzenia Nr A-0210-36/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Trzebnicy z dnia 24 marca 2020 r., od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzono zmiany w organizacji pracy Sądu Rejonowego w Trzebnicy, tj.:

 

  1. Ograniczenie obecności w budynku będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Trzebnicy wyłącznie do osób będących pracownikami, osób wezwanych lub zawiadomionych albo osób, których obecność jest uzasadniona pełnioną służbą lub koniecznością wykonania prac zleconych przez Dyrektora Sądu;
  2. Ograniczenie obecności w budynku będącym siedzibą I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wyłącznie do osób będących pracownikami, osób wezwanych lub zawiadomionych wraz z osobami im towarzyszącymi albo osób, których obecność jest uzasadniona pełnioną służbą;
  3. Zakaz wstępu do budynków wskazanych w punktach 1. i 2. dla osób, co do których istnieje podejrzenie zarażenia chorobą zakaźną;
  4. Wyłączenie dla osób, które nie są pracownikami I i II piętra budynku będącego siedzibą Sądu Rejonowego w Trzebnicy;
  5. Zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów w Sekretariatach Wydziałów i Oddziałów na rzecz obsługi telefonicznej lub internetowej;
  6. Ustalenie godzin pracy Sądu Rejonowego w Trzebnicy od godziny 7.30 do godziny 15.30 we wszystkich dniach tygodnia;
  7. Ograniczenie zapoznawania się przez strony z aktami postępowań do spraw, podlegających rozpoznaniu na rozprawach i posiedzeniach jawnych, które nie zostały odwołane oraz do innych spraw, gdy jest to konieczne z uwagi na ważny interes publiczny lub prywatny. W przypadku konieczności zapoznania się z aktami, odbywa się to w wyznaczonym miejscu, na parterze budynku, po uprzednim telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu przez strony wraz z uzasadnieniem potrzeby przejrzenia akt;
  8. Odwołanie osobistego przyjmowania stron przez Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu i Przewodniczących Wydziałów.

 

 

 

 

 

Zobacz stopkę...