godło

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Ogłoszenia Spis inwentarza
Spis inwentarza

I Ns I33/20

Pobierz plik

I Ns 159/20

Pobierz plik

I Ns 108/20

Sąd Rejonowy w Trzebnicy ogłasza, że w dniu 21 maja 2020 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Matuszewskim, nr PESEL 60100811854, zmarłym dnia 10 marca 2017 r.
w Trzebnicy, ostatnio zamieszkałym w Trzebnicy przy ul. Reymonta 24.

Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

I Ns 70/20

Sygnatura akt I Ns 70/20

OGŁOSZENIE

            Sąd Rejonowy w Trzebnicy I Wydział Cywilny ogłasza, że dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie o sygn. I Ns 70/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Cezarym Kurczynie (nr PESEL 69041400138), zmarłym dnia 29 grudnia 2016 roku, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu przy ul. Gajowej 10 w miejscowości Malin. Sąd poucza, że spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player