godło

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Aktualności K O M U N I K A T O ZMIANIE ORGANIZACJI ...

K O M U N I K A T O ZMIANIE ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA SĄDU REJONOWEGO W TRZEBNICY W OKRESIE OD DNIA 18 MAJA 2020 r. DO DNIA 31 LIPCA 2020 R.

K O M U N I K A T

O ZMIANIE ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA

SĄDU REJONOWEGO W TRZEBNICY

W OKRESIE

OD DNIA 18 MAJA 2020 r. DO DNIA 31 LIPCA 2020 R.

 

Informujemy, że Zarządzeniem Nr A-0210-42/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Trzebnicy z dnia 15 maja 2020 r. okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.:                       

1.   Przywraca się godziny pracy Sądu Rejonowego w Trzebnicy: w poniedziałki od 7.30 do 18.00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30;

2.   Biuro Podawcze oraz Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych są czynne w godzinach 8.00-15.00, z przerwą w godzinach 11.30-12.00;

3.   Do budynku stanowiącego siedzibę Sądu Rejonowego w Trzebnicy wstęp mają:

  1. osoby wezwane lub zawiadomione o rozprawie/posiedzeniu jawnym,
  2. osoby wykazujace niezbędną potrzebę uzyskania dokumentu lub informacji w budynku Sądu.
  3. ograniczenie wstępu dotyczy przede wszystkim osób chcących brać udział w jawnych posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności, z wyjątkiem osób towarzyszących stronom, uczestnikom, obrońcom lub pełnomocnikom;

4.      W budynku stanowiącym siedzibę I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej mogą przebywać oosoby wezwane i umówione, osoby składające wniosek o udzielenie pomocy postpenitencjarnej oraz osoby objęte obowiązkiem zgłoszenia się do kuratora po opuszczeniu zakładu karnego.

5.      Ograniczenia wstępu wskazane w punktach 1. i 2. nie dotyczą pełnomocników, prokuratorów, komorników, a nadto osób, których obecność jest uzasadniona pełnioną służbą lub koniecznością wykonania prac zleconych przez Dyrektora Sądu.

6.      Osobistej informacji w budynku Sądu udziela się w wyjątkowych wypadkach, zaś co do zasady informacje są udzielane telefonicznie lub mailowo.

7.      Do Biura Podawczego oraz Biura Podawczego Wydzialu Ksiąg Wieczystych mogą oczekiwać maksymalnie dwie osoby (tj. jedna osoba obsługiwana i jedna w kolejce albo interesant z osobą towarzyszącą), nadto do każdego z Sekretariatów Wydziałów mogą oczekiwać na korytarzu maksymalnie dwie osoby – co może spowodować konieczność oczekiwania na wstęp do budynku Sądu;

8.      Osoby wezwane/zawiadomione o rozprawie lub posiedzeniu jawnym uzyskają wstęp do budynku stanowiacego siedzibę Sądu Rejonowego w Trzebnicy na 10 minut przed planowaną godziną ich rozpoczęcia, chyba że wcześniejsze wejście jest uzasadnione koniecznoscią załatwienia innej sprawy;

9.      Wchodzący do budynku Sądu oraz pomieszczeń I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej powinni zdezynfekować ręce, a także zasłaniać usta i nos stosownie do §18  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

10.  Bezpośrednia obsługa interesantów w sekretariatach wydziałów dotyczy wyłącznie: zapoznawania się z aktami spraw, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu daty i godziny oraz udzielania informacji w przypadkach, w których nie jest to możliwe telefonicznie lub mailowo;

11.  W okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. skargi administracyjne do Prezesa Sądu są przyjmowane drogą elektroniczną lub na piśmie, a w razie konieczności – także telefonicznie. Osobiste przyjęcie stron nastąpi wyłącznie w sytuacjach, gdy nie jest możliwe złożenie skargi w sposób wskazany powyżej, Przewodniczący Wydziałów przyjmują strony osobiście w wyjątkowych przypadkach.

 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player