godło

Sąd Rejonowy w Trzebnicy

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home

Klauzula informacyjna monitoring

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Trzebnicy z siedzibą przy ul. Parkowej 4, 55-100 Trzebnica;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1;  
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w budynku sądu przy ul. Parkowej 4, a także teren obejmujący parking, chodnik oraz główne wejścia do sądu, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) orazart.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowanew formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego orazprzechowywane przez okres nie dłuższy niż
  1 miesiąc, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 7. przysługuje Pani/Panu prawowniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player